Doświadczenie

Lubimy wyzwania

W związku z tym doświadczenie Kancelarii obejmuje nie tylko typowe zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej, ale również sprawy precedensowe bądź jeszcze stosunkowo rzadkie, jak również doradztwo i opiniowanie z zakresu styku prawa własności przemysłowej z innymi dziedzinami prawa. Przykłady:

 • implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy („dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”) a prawa własności przemysłowej i intelektualnej,
 • zagadnienia interdyscyplinarne – prawa własności przemysłowej i intelektualnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • zagadnienia interdyscyplinarne – dopuszczalność wycofania przez wspólnika zgody na korzystanie z jego firmy,
 • jako jedna z nielicznych Kancelaria reprezentowała klienta przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w postępowaniu mającym za przedmiot spór o domenę krajową .PL,
 • inne zagadnienia związane z domenami internetowymi: cybersquatting, pornosquatting, cyber-flight, naruszenie dóbr osobistych poprzez rejestrację lub używanie domeny internetowej.

Działamy globalnie

W związku z tym Kancelaria reprezentuje interesy klientów nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, jak również prowadzi obsługę klientów zagranicznych. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym oraz biegła znajomość języków obcych pomagają w skutecznym i sprawnym kontakcie z zagranicznymi urzędami ochrony własności przemysłowej oraz z zagranicznymi partnerami i klientami. Kancelaria oferuje następującą pomoc :

 • bezpośrednia reprezentacja klientów przed zagranicznymi urzędami ochrony własności przemysłowej w państwach, w których zezwala na to ustawodawstwo krajowe,
 • reprezentacja klientów przed zagranicznymi urzędami ochrony własności przemysłowej oraz obsługa klientów za granicą za pośrednictwem sieci zaprzyjaźnionych kancelarii lokalnych.

Zakres usług

 • własność przemysłowa
 • znaki towarowe
 • wzory przemysłowe
 • patenty
 • wzory użytkowe
 • nieuczciwa konkurencja
 • spory o domeny
 • prawo autorskie
 • ochrona celna
 • prawo karne
 • audyt praw własności intelektualnej
 • spory sądowe
 • szkolenia
 • wycena